Планове засідання ректорату

Дата события: 
6 листопада, 2019 - 10:00

Порядок денний:

  1. Аналіз успішності навчання у 2018/2019 н.р. та основні завдання на наступний навчальний рік.
  • Докладає
    • начальник НМВ Савельєва О.С.
  1. Про готовність кафедр ІКС до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  • Докладає
    • директор ІКС Антощук С.Г.
  1. Поточні питання діяльності університету.