Розділ для вступників

які є іноземцями або особами без громадянства та постійно проживають за межами Україні
Підготовка до здобуття вищої освіти

Підготовка до вступу у заклади вищої освіти України