Розділ для вступників

які є іноземцями або особами без громадянства та постійно проживають за межами Україні
Здобуття вищої освіти

Поновлення на навчання після відрахування з нашого університету