Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі повної загальної середньої освіти

Переведення на вакантні місця державного замовлення

Після зарахування за відкритою конкурсною пропозицією на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, особи які не отримували рекомендації до зарахування на місця за кошти державного замовлення можуть бути переведені на вікантні місця державного замовлення у наступному порядку:

  1. особи, які зазначені в пункті 7, незалежно від конкурсного бала;
  2. особи, які зазначені в пункті 8 у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
  3. особи, які зазначені в пункті 9, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
  4. особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).
  5. особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в цих пунктах, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.