Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі повної загальної середньої освіти

Подання заяв в паперовому вигляді

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістр на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в паперовій формі у випадках визначених Правилами прийому до нашого навчального закладу у 2020р.

Перелік випадків за яких вступники подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою або квотою-2;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей у персональних даних вступника у відповідних документах про здобуття повної загальної середньої освіти або у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії нашого закладу вищої освіти.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів) що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості трьох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа державного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього укількості кожного по два примірника;
 • копію сертифіката ЗНО (сертифікатів, якщо їх декілька) у кількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 та можуть вступати до нашо навчального закладу через освітній центр Крим-Україна.