Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі повної загальної середньої освіти

Інформація для нових студентів

Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку відраховуються їз закладу вищої освіти.

Отримання інформації стосовно початку навчального процесу та ознайомлення з певним навчально-науковим інститутом або факультетом можливо за наступними посиланнями:

Гуманітарний факультет
Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
Інститут електромеханіки та енергоменеджменту
Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління
Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
Інститут комп'ютерних систем
Інститут машинобудування та транспорту
Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
Хіміко-технологічний факультет
Інститут дистанційної і заочної освіти
Українсько-німецький інститут
Інститут медичної інженерії
Українсько-іспанський інститут
Українсько-польський інститут