Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Подання заяв в паперовому вигляді

Вступники на основі ступеня магістр подають заяви в паперовій формі у наступних випадках визначених Правилами Прийому до нашого навчального закладу у 2020р.

Перелік випадків за яких вступники подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у нашому навчальному закладі та/або квотою для іноземців;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей у персональних даних вступника в ЄДЕБО і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про здобуття ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів) що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про здобутий освітній ступінь ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ. Замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання;
 • документів на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий ступень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості двох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього у кількості двох примірників;
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому нашого навчального закладу у 2020р. випадках) у кількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки на вступний іспит.
Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.