Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Особливі умови вступу та пільги

1.    Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

2.    Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при РЦОЯО відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії нашого закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-З/о, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при РЦОЯО і печаткою РЦОЯО, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при РЦОЯО).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної') умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.

3.    Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).