Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Порядок подання заяв

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), вступники подають заяви особисто, тільки в паперовій формі, до відбіркових комісій нашого навчального закладу.  Курс та термін навчання визначаються головами відбіркових комісій нашого навчального закладу відносно затверджених стандартів вищої освіти та Правил прийому.

1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат ЗНО (сертифікатів, якщо їх декілька) укількості двох примірників;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу укількості трьох примірників;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) у кількості трьох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього у кількості кожного по два примірника;
 • копію сертифіката ЗНО (сертифікатів, якщо їх декілька) укількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які користуються особливими умовами вступу беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі у складанні вступного іспиту за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.