Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Подання оригіналів документів

Вступники, які отримали рекомендації дозаразуваня на місця державного або регіонального замовлення, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 15 вересня,  а маме подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти:

Під час подання оригіналів документів вступник особисто надає наступні оригінали:

  • документа державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

До подпних оригіналів документів, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості трьох примірників;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) у кількості трьох примірників;
  • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
  • копію документа державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста та додаток до нього укількості кожного по два примірника;
  • копію сертифіката ЗНО (сертифікатів, якщо їх декілька) у кількості двох примірників;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися:

  • шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії - 65044, Одеса, Проспект Шевченка, 1;
  • шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу - ac@opu.ua.