Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Загальна інформація

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) відбувається за умови, якщо вступник позитивно складе (неменш ніж на 100 балів за кожний вид вступних випробувань):

  • фахове випробування за спеціальністю, на яку здійснюється вступ відповідно до обраної конкурсної пропозиції, які наведено у таблиці 1, з найвищим пріоритетом;
  • єдиний вступний іспит з іноземної мови з англійської, німецької, французької або іспанської мови за вибором вступника.