Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Додаткові бали при вступі

Додаткові бали зараховуються до конкурсного балу за рішенням Приймальної комісії до всіх заяв вступника з пріоритетами 1,2 та 3:

 • Переможцям та призерам ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (конкурс МОН України) та переможцям ІІ етапу конкурсів на здобуття премій для молодих учених і студентів (конкурс НАН України), переможцям та призерам ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (за переліком МОН України):
  • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 60 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 50 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 40 балів.
 • Особам, що мають опубліковані наукові праці:
  • 50 балів за статтю, опубліковану в науковому фаховому виданні;
  • 5 балів за тези доповіді на міжнародній або всеукраїнській науковій конференції.
 • Особам, що є авторами або співавторами патенту України або іноземних держав – 30 бали.
 • Учасникам міжнародних студентських наукових конкурсів, олімпіад, змагань, – 60 балів.
 • Особам, які в рік вступу атестовані до офіцерського складу ЗСУ та мають нагороди за успіхи в навчанні – 50 балів.