Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Фахове випробування

Програми фахових випробувань 2020 року

Фахове випробування з спеціальності 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 032 - "Історія та археологія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 033 - "Філософія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 034 - "Культурологія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 051 - "Економіка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 053 - "Психологія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 071 - "Облік і оподаткування"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 073 - "Менеджмент"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 075 - "Маркетинг"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльность"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 101 - "Екологія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 104 - "Фізика та астрономія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 113 - "Прикладна математика"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 121 - "Інженерія програмного забезпечення"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 123 - "Комп’ютерна інженерія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 125 - "Кібербезпека"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 126 - "Інформаційні системи та технології"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 131 - "Прикладна механіка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 132 - "Матеріалознавство"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 136 - "Металургія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 143 - "Атомна енергетика"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 144 - "Теплоенергетика"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 151 - "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 151 - "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 171 - "Електроніка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 172 - "Телекомунікації та радіотехніка"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 226 - "Фармація, промислова фармація"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 231 - "Соціальна робота"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра
Фахове випробування з спеціальності 281 - "Публічне управління та адміністрування"
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Інформація станом на 2020рік

Вступники, які подали електронні заяви на вступ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавр можуть бути допущеними до участі у конкурсному відборі за умови:

– позитивно складеного іспиту з іноземної мови ЄВІ (від 100 балів);
– позитивно складеного фахового випробування за обраною спеціальністю (від 100 балів);
– завантаженого до свого електронного кабінету скан-копію диплома бакалавра (для розрахунку середнього балу диплома).

Розклад фахових випробувань знаходиться за наступним посиланням »»»Переглянути«««

Розклад консультацій до фахових випробувань знаходиться за наступним посиланням »»»Переглянути«««

До складання фахового випробування будуть допущені ті вступники, які отримали перепустки на фахове випробування, та пред’явили документ, що посвідчує особу.

Перепустки на фахове випробування будуть видаватись вступникам, які подали заявина вступ:

– до 18.08.2020 р., такі вступники мають отримати перепустку на фахове випробування 19.08.2020 р. для того щоб бути допущеними до першої хвилі фахових випробувань, яка відбудеться з 20.08.2020 р. по 22.082020р.
– з 19.08.2020 р. по 22.08.2020 р., такі вступники мають отримати перепустку на фахове випробування 22.08.2020 р. для того щоб бути допущеними до другої хвилі фахових випробувань, яка відбудеться з 23.08.2020 р. по 25.082020 р.

Вступники, які з поважних причин не складали фахове випробування у відведений для них час, мають змогу, з дозволу приймальної комісії ОНПУ, скласти фахове випробування 26.082020 р. Таким вступникам необхідно отримати перепустку на фахове випробування 25.08.2020р. не пізніше 12.00.

Детальні консультації, щодо отримання перепусток на фахові випробування та перебігу вступної компанії 2020р. можливо за наступними номерами телефонів відбіркових комісій навчально-наукових інститутів/факультетів:

Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту, кабінет №1, телефон: +38 (048) 705-84-63

Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій, кабінет №2, телефон: +38 (048) 705-85-16

Хіміко-технологічний факультет, кабінет №3, телефон: +38 (048) 705-85-57

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій, кабінет №4, телефон: +38 (048) 705-85-15

Інститут комп'ютерних систем, кабінет №5, телефон: +38 (048) 705-85-28

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту, кабінет №6, телефон: +38 (048) 705-84-57

Українсько-польський Інститут, кабінет №7, телефон: +38 (048) 705-84-38

Українсько-іспанський інститут, кабінет №8, телефон: +38 (048) 705-85-78

Українсько-німецький інститут, кабінет №9, телефон: +38 (048) 705-86-00

Гуманітарний факультет, кабінет №10, телефон: +38 (048) 705-86-17

Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління, кабінет №11, телефон: +38 (048) 705-85-70

Інститут машинобудування та транспорту, кабінет №12, телефон: +38 (048) 705-86-46

Інститут медичної інженерії, кабінет №13, телефон: +38 (048) 705-8440

Інститут дистанційної і заочної освіти, кабінет №127, телефон: +38 (048) 705-83-32