Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Бакалаврат на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Подання оригіналів документів

Вступники, які отримали рекомендації до заразуваня, мають виконати вимоги до зарахування, а маме подати особисто до приймальної комісії оригінали документа державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста з додатком до нього та сертифікат ЗНО (сертифікати, якщо їх декілька) не пізніше:

12:00 07 вересня вступники, які отримали рекомендацію до заразування на денну форму навчання за кошти державного бюджету (за державним або регіональним замовленням);
18:00 15 вересня вступники, які отримали рекомендацію до заразування на денну форму навчання за кошти за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
18:00 18 вересня вступники, які отримали рекомендацію до заразування на заочну форму навчання за кошти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення або за кошти за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися:

  • шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії - 65044, Одеса, Проспект Шевченка, 1;
  • шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу - ac@opu.ua.