Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Бакалаврат на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Загальна інформація

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодший баклавр або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається за умови якщо вступник позитивно складе (не менш ніж на 100 балів кожний вид вступних випробувань):

  • вступного(их) випробуваня(нь) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови або з української мови та літератури (в залежності від вимогу конкурсної пропозиції відповідно до Правил Прийому до ОНПУ у 2021р.) та ЗНО з математики для вступу на фіксовані конкурсні пропозиції зі скоротченим строком навчання (бюджетні). У 2021 році приймаються сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  • вступного(их) випробуваня(нь) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови або з української мови та літератури (в залежності від вимогу конкурсної пропозиції відповідно до Правил Прийому до ОНПУ у 2021р.) та ЗНО з математики, або з фізики, або з хімії, або з географії, або з білогоії, або з історії України, або з іноземної мови для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції  з нормативними строком навчання (вступ на ІІ або ІІІ курс). У 2021 році приймаються сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  • фахове випробування за обраною спеціальністтю, відповідно до обраної конкурсної пропозиції.