Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Аспірантрура

Каталог освітніх програм

Історія та археологія
Філософія
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фізика та астрономія
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Металургія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Комп'ютерні науки