Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

УПІ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Українсько-польський інститут

1 курс

2 курс