Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ІПТДМ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту

1 курс

2 курс