Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ІМІ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Інститут медичної інженерії

1 курс

2 курс