Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ІМБ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Інститут машинобудування

1 курс

2 курс