Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ІЕКСУ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління

1 курс

2 курс