Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ІБЕІТ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

1 курс

2 курс