Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ХТФ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Хіміко-технологічний факультет

1 курс

2 курс