Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

ГФ ▪ Стипендіальні рейтинги студентів магістратури

Гуманітарний факультет

1 курс

2 курс