Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Внутрішні нормативні документи університету щодо призначення стипендій

Від 26 червня 2019 року № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.