Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Ви є тут

ІБЕІТ ▪ Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Стипендіальні рейтинги здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

Стипендіальні рейтинги здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

1 курс

2 курс