Ви є тут

Підрозділи технічного забезпечення

Відділ захисту інформації:

  • Лабораторія технічних засобів захисту інформації;
  • Лабораторія кібернетичної безпеки.

Відділ інноваційних інформаційних технологій.

Відділ інформаційного і документального забезпечення освітньої діяльності.

Відділ інформаційного реінжинірингу.

Відділ технічних засобів навчання (ВТЗН):

  • Лабораторія інформаційних технологій та баз знань;
  • Лабораторія інформаційних систем та мережевих технологій;
  • Лабораторія веб-ресурсів;
  • Лабораторія R-навігатор.

Відділ технологій дистанційного навчання:

  • Лабораторія технічного та програмного забезпечення.

Інформаційно-обчислювальний центр:

  • Лабораторія інформаційних технологій;
  • Лабораторія інформаційно-технологічної підтримки інформаційних систем.

Навчально-виробнича лабораторія "Політехдизайн".

Навчально-методичний видавничо-поліграфічний центр ОНПУ.