Розділ для співробітників

Ви є тут

Зразки документів

Навчально-методичні матеріали

Збірник методичних матеріалів для викладачів ОНПУ.
   
Приклад робочої навчальної програми дисципліни.
   
Приклад програми навчальної дисципліни.
   
Форма екзаменаційного білету.
   
Приклад екзаменаційного білету.
   
Приклад оформлення задачі до екзаменаційного білету.
   
Приклад білету до модульної контрольної роботи.
   
Форма індивідуального плану магістрів.
   
Форма індивідуального плану бакалаврів.

 

 

Академічна довідка

Інструкція про порядок заповнення та виготовлення академічної довідки.
   
 

Бланк академічної довідки.

 

 

Відшкодування коштів державного бюджету

Положення про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.
   
 

Додаток 1 (для ПК). Реєстр осіб з числа громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти, не завершили навчання за відповідним ступенем вищої освіти і зараховані для повторного здобуття вищої освіти за державним замовленням у Одеському національному політехнічному університеті за тим самим ступенем освіти.

     
  Додаток 2 (для ПК). Наказ про встановлення строку відшкодування коштів.
     
  Додаток 3 (дляПК). Повідомлення.
     
  Додаток 4 (для ПК). Заява про зарахування кредитів.
     
  Додаток 5 (для деканатів). Рішення деканату про зарахування кредитів.
     
  Додаток 6 (для деканатів). Наказ про виключення з розрахунку навчального навантаження дисциплін, кредити яких було зараховано.
     
  Додаток 7 (для ПФВ). Розрахунок коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, які підлягають відшкодуванню у державний бюджет згідно Постанови КМУ від 26.08.2015 № 658.
     
  Додаток 8 (для ПФВ). Рахунок на відшкодування коштів державного бюджету.
     
  Додаток 9 (для НВ). Заява про реструктуризацію відшкодування коштів державного бюджету.
     
  Додаток 10 (для НВ). Угода про реструктуризацію відшкодування коштів.