Розділ для співробітників

Зразки документів

Зразки документів

до Порядку призначення керівників факультетів та навчально-наукових інститутів при заміщенні вакантних посад та укладання з ними контрактів в Одеському національному політехнічному університеті.
Порядок
Наказ
Затверджено: Наказ від 20 травня 2020 року № 34.
до Наказу Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Наказ
Затверджено: Наказ від 17 березня 2020 року № 146-в.
до Наказу про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р.
Наказ
Затверджено: Наказ від 5 березня 2020 року № 107-в.
до Наказу про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Наказ
Затверджено: Наказ від 26 лютого 2020 року № 9.
до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті.
Інструкція
Наказ
Затверджено: Наказ від 2 грудня 2019 року № 62.
щодо встановлення надбавки до посадового окладу працівникам університету, результати наукових досліджень яких опубліковані в періодичних наукових виданнях (журналах, книжкових серіях), що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та розміщені на відповідній сторінці електронного ресурсу SCOPUS.
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 10 жовтня 2019 року № 38.
до наказу "Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020".
Наказ
Затверджено: Наказ від 22 серпня 2019 року № 252-а.
до Положення про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 року № 26.
до Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 31 травня 2019 року № 276-в.
до Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному політехнічному університеті.
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 30 травня 2019 року № 271-в.
до Положення про організацію навчального процесу за навчальним планом підготовчого факультету в Інституті підготовки іноземних громадян ОНПУ
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 3 лютого 2017 року № 7.