Розділ для співробітників

Ви є тут

Нормативно-правові акти для співробітників

Від 28 серпня 2019 № 418-в.
Про заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності.
Від 22 серпня 2019 № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Зразки документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 № 26.
Зразки документів
Від 16 серпня 2019 № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 травня 2019 № 276-в.
Зразки документів
Від 30 травня 2019 № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 січня 2019 № 1.
про кафедру навчально-наукового інституту / факультету Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 грудня 2018 № 72.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 6 квітня 2018 № 140-в.
з розроблення освітніх програм.
Затверджено: Наказ від 29 грудня 2017 № 66.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Затверджено: Наказ від 14 грудня 2017 № 64.
про самостійну роботу студентів.
Затверджено: Наказ від 12 січня 2017 № 2.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету
Затверджено: Рішення загальних зборів Трудового колективу від 28 грудня 2010 № 1.