Забарна Елеонора Миколаївна

Доктор екон. наук, кандидат екон. наук, проф.
048-705-86-13
eleonora@opu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0002-2659-5909
Вища освіта 

Доктор наук - 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Спеціаліст - Економіка і управління в машинобудуванні.

Кандидат наук - 08.07.01 Економіка промисловості.

Магістр - 0305 Маркетинг.

Вчений ступінь 

Доктор економічних наук.

Кандидат економічних наук.

Вчене звання 

Професор.