Розробка та впровадження комп'ютерної інформаційної системи для автоматизації управлінської діяльності ВНЗ на рівні деканат-кафедра

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
109-54
Реєстраційний № НДР в МОН 
0115U006664
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Маєвський Д. А., д-р техн. наук, проф.