Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек

Науковий напрям 
Наукове супроводження безпеки та оборони
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
157-32
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U006610
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Бочковський А.П., канд техн.наук, доц.