Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек

Науковий напрям: 
Наукове супроводження безпеки та оборони
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
157-32
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U006610
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Бочковський А.П., канд техн.наук, доц.