Моделі і методи формування інформаційного середовища університету для дистанційного навчання

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
154-32
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U006609
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Колесніков О.Є., канд техн.наук, доц.