Моделі і методи формування інформаційного середовища університету для дистанційного навчання

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
154-32
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U006609
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Колесніков О.Є., канд техн.наук, доц.