Хвильові процеси в суцільних середовищах та акустичне обладнання

Науковий напрям: 
Приладобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
102-162
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0115U000836
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Дудзінський Ю.М., д-р фіз.-мат. наук, проф.