Електронні дидактичні засоби, як базова компонента інформаційно-освітнього середовища, в системі навчання іноземних громадян

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
151-120
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U001823
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Савєльєв А.О., канд.техн.наук, доц.