Професійно-ориєнтоване навчання іноземним мовам: проблеми, задачі, тенденції розвитку

Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
110-113
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U004526
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Слободцова І.В., канд. філол. наук