Професійно-ориєнтоване навчання іноземним мовам: проблеми, задачі, тенденції розвитку

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
110-113
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U004526
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Слободцова І.В., канд. філол. наук