Гуманітарні виміри сучасного наукового та філософського знання

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
178-79
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U102320
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Жарких В.Ю., д-р філос. наук, проф.