Гуманітарні виміри сучасного наукового та філософського знання

Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
178-79
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U102320
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Жарких В.Ю., д-р філос. наук, проф.