Внесок наукової інтелігенції у формування патріотичного світогляду молоді в умовах гібридної війни (1991 - 2014 рр.)

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
149-78
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U004554
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Гончарук Г.І., д-р іст. наук, проф.