Внесок наукової інтелігенції у формування патріотичного світогляду молоді в умовах гібридної війни (1991 - 2014 рр.)

Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
149-78
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U004554
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Гончарук Г.І., д-р іст. наук, проф.