Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства в науково-технічної діяльності Півдня України: ретроспективний аналіз

Реєстраційний № НДР в ОП 
140-83
Реєстраційний № НДР в МОН 
0117U003151
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Сухотеріна Л.І., д-р іст. наук, проф.