Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства в науково-технічної діяльності Півдня України: ретроспективний аналіз

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
140-83
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0117U003151
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Сухотеріна Л.І., д-р іст. наук, проф.