Теоретико-методичні засоби професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у ВНЗ

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
137-138
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116 U005789
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Корнещук В.В., д-р пед.наук, проф.