Культурна ідентичність у сучасних інтеграційних процесах