Вивчення біологічної активності та певних фізико-хімічних властивостей деяких органічних та неорганічних сполук

Науковий напрям: 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
166-38
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000703
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Шапкін В.А., канд. хім. наук, доц.