Вивчення біологічної активності та певних фізико-хімічних властивостей деяких органічних та неорганічних сполук

Науковий напрям 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
166-38
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000703
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Шапкін В.А., канд. хім. наук, доц.