Розробка і дослідження полімерних композиційних матеріалів на основі модифікованого поліпропілену

Науковий напрям: 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
146-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U003759
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Пушкарьов Ю.М., канд.техн.наук, доц.