Розробка і дослідження полімерних композиційних матеріалів на основі модифікованого поліпропілену

Науковий напрям 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
146-37
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U003759
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Пушкарьов Ю.М., канд.техн.наук, доц.