Синтез і дослідження властивостей аліфатичних амінів з перфторалкоксігрупами

Науковий напрям 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
145-37
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U003758
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Куншенко Б.В., д-р хім. наук, проф.