Синтез і дослідження властивостей аліфатичних амінів з перфторалкоксігрупами

Науковий напрям: 
Нові матеріали та нанотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
145-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U003758
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Куншенко Б.В., д-р хім. наук, проф.