Біологічно-активні ароматичні, аліциклічні та гетероциклічні сполуки, які впливають на центральну та периферичну нервову систему

Науковий напрям 
Охорона здоров’я
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
144-37
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U004051
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Кравченко І.А., д-р біол.наук, проф.