Біологічно-активні ароматичні, аліциклічні та гетероциклічні сполуки, які впливають на центральну та периферичну нервову систему

Науковий напрям: 
Охорона здоров’я
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
144-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U004051
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Кравченко І.А., д-р біол.наук, проф.