Розробка компонентів інтелектуальних інформаційних систем для моделювання, прогнозування та діагностики складних об'єктів та пристроїв електронної техніки

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
167-59
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000467
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Казаков А.І., д-р техн. наук, проф.