Моделі, методи та засоби схемотехнічного, конструктивного, технологічного проектування радіоелектронної, телекомунікаційної та електронно-обчислювальної техніки

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
139-110
Реєстраційний № НДР в МОН 
0117U003150
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Єфіменко А.А., д-р техн. наук, доц.