Оптимізація методів цифрової обробки інформації в корпоративних мережах та радіотехнічних системах

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
123-57
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U004923
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Цевух І.В., канд.техн.наук, доц.