Оптимізація методів цифрової обробки інформації в корпоративних мережах та радіотехнічних системах

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
123-57
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U004923
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Цевух І.В., канд.техн.наук, доц.