Розробка методів підвищення ефективності комплексної системи захисту інформації

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
100-97
Реєстраційний № НДР в МОН 
0115U000834
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Кобозєва А.А., д-р техн. наук, проф.