Технологічні методи управління процесамии лиття для підвищення якості виливків із залузовуглецевих та кольорових сплавів

Науковий напрям: 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
148-28
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U004555
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Лисенко Т.В., д-р техн. наук, проф.